Marka Ve Patent Tescili

Dünyada her yıl yüz binlerce sahte / taklit ürün girişimi marka tescili ile önleniyor. Yine binlerce fason üretim marka sahiplerince durdurulup, maddi yaptırımlara tabii tutuluyor.

MARKA TESCİLİ

Marka tescili; kuruluşların yaptığı yatırım ve emeklerin somut anlamda güvence altına alınması anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında marka tescili iş dünyasında büyük bir önem kazanmıştır.

Marka Tescili ile, kuruluşların ürettiği mal veya hizmetlerin, hem başka firmaların ürettiği mal veya hizmetlerden ayırt edilmesi sağlanacak, hem de kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından markaların haksız yere tescil edilmesi engellenmiş olacaktır.

PATENT TESCİLİ

Patent, bir buluş sahibinin, buluş konusu ürününü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent belgesi denir. Mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.

Patentli bir ürünpatent sahibinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılamaz. Patent, hak sahibine, belirli bir süre için, buluşunun başkalarınca üretilmesi, kullanılması, satımı ve ithalatını engelleme hakkını sağlar.

Patentler alındıkları ülkelerde hak sahipliği doğurur.Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithalatı durdurma hakkı vermektedir.

MARKA SAHİBİ OLMAK SİZE NE KAZANDIRIR ?

Ürün, hizmet ve ticari faaliyetinizi taklit edilmerisklerinden korur.

Kurumsal itibarınızı yükseltir.

Tescilli logonuzu garanti altına alır

Tabelabasılı ve dijital yayımlar başta olmak üzere her konuda size yasal güvence sağlar.

Marka Tescili başta olmak üzere, sizi dünya çapındaki tehlikelerden koruyacak tüm süreçlerde işlemlerinizde yanınızdayız. Başvuru işlemlerinden hukuki süreç yönetimine, marka araştırma ve analizlerinden markaların ticari değere dönüştürülmesine kadar geçen her aşamada markalarınızın takip ve korunmasında size tam hizmet desteği sunmaktayız.

Tel : 0216 410 55 33

integralkalite.com.tr