Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun algılanan ticari karakterini ifade etmektedir. Hem iç hem de dış kurumsal kimlik aynı olmalıdır. Bir kurumsal kimlik stratejisi, oldukça iyi tanınan, ayırt edici ve özerk bir pazar varlığı yaratmayı amaçlamaktadır.